Perl

Perl to język programowania, który jest dziełem Larry’ego Walla. Ma on charakter interpretowany. Na samym początku miał on służyć do przeprowadzania różnych działań

Język programowania Python

Python to nazwa języka programowania. Należy on do grupy języków wysokiego poziomu oraz ogólnego przeznaczenia. Posiada rozbudowany pakiet standardowych bibliotek, a ideą przewodnią,

Object Pascal – obiektowy język programowania

Języki programowania można podzielić na wiele kategorii, a w każdej z nich spokojnie znalazłaby się ze setka, jak nie więcej, języków. Wyróżnia się na przykład grupę

C# (C sharp) – obiektowy język programowania

Języki programowania często noszą dość specyficzne nazwy. Z pewnością, do tej kategorii można zaliczyć język C , który określa się również mianem C sharp. Ma on charakter

Ruby

W 1995 roku Yukihiro Matsumoto, znany również pod pseudonimem Matz, stworzył język interpretowany, w pełni obiektowy oraz dynamicznie typowany język programowania. Nazwał go Ruby, co w języku